"15 Meisterschüler", 2007, Oktogon, Hochschule für Bildende Künste Dresden 

 

 NACHT AN TAGEN

Hommage a Kante & Amplifier

NATURA MORTA / NACHT AN TAGEN / MR BIEST / CONTINUUM / GIFT / GLORY ELECTRICITY / NEON / SPLITTER / WIRBELSTURM / DUNKELHEIT

2005/2006

Edding, Textmarker, Collage